Dr Notes
Jesteśmy firmą świadczącą usługi informatyczne dla biznesu. Specjalizujemy się w rozwiązaniach opartych o Lotus Notes/Domino oraz innych technologiach IBM. Wdrażamy również rozwiązania portalowe oparte o Liferay Portal a także systemy e-learningowe bazujące na rozwiązaniach IBM lub open source.

Nasze kluczowe usługi:

  • Wdrożenia systemu Lotus Domino, także z podwyższonym bezpieczeństwem. Również migracje, integracje, "upgrady" systemu, administracja systemem itd. Więcej ...
  • Tworzenie oprogramowania w oparciu o technologie Lotus Domino. Więcej ...
  • Ochrona i zarządzanie korporacyjną pocztą elektroniczną (Domino/Exchange). Wdrożenia systemów ochrony antywirusowej i antyspamowej. Więcej ...
  • Integracja systemów IBM takich jak Lotus Domino, Sametime, Websphere Portal, DB2, Tivoli itd. Więcej ...
  • Portale korporacyjne: wdrożenia, zarządzanie oraz oprogramowanie portali korporacyjnych w oparciu o Liferay Portal oraz inne rozwiązania open source.
    Więcej ...
  • Wdrożenia technologii e-learningowych w oparciu o rozwiązania komercyjne IBM lub technologie opensource.
  • Doradztwo biznesowe w zakresie pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz realizacja projektów jako partner lub podwykonawca. Więcej ...